Naše společnost vznikla v roce 1991 a od počátku se zabývá modernizací kolejových vozidel na železnici a vylepšováním pracovních postupů při jejich údržbě. Jde zejména o úpravy kolejových vozidel:

 • Projektování změn schváleného stavu

 • Přestavby

 • Modernizace a renovace výzbroje

 • Náhrady již nevyráběných dílů

 • Zajištění schvalovacího procesu na Drážním úřadě

 • Posuzování bezpečnosti a rizik změn (externí posuzovatel)

 

Příklady naší činnosti:

 • Projekty a přestavby obytných vagonů

 • Zastínění a klimatizace kabin strojvedoucích

 • Řízení a blokování nástupních dveří vlaků ř.460/560

 • Elektrické ovládání vodního hospodářství osobních vozů

 • Proudová čerpadla pro odsávání jímek vakuových WC

 • Elektronická ochrana soustrojí motorgenerátoru u řad 451, 452 a 460

 • Výdejní stojany pro plnění vodních systémů kolejových vozidel

 • Katalogy náhradních dílů (3D)