Pro osobní vlaky řad 560/460 jsme vyvinuli nový systém, který využívá nově instalovanou výzbroj firmy Norgren u všech revitalizovaných dveří vlaku. Kladen byl přitom maximální důraz na bezpečnost cestujících a informovanost strojvedoucího o stavu jednotlivých dveří.

Elektronická část systému se skládá z následujících komponent (viz katalog prvků na konci stránky):

  • řídící jednotka dveří DJ 245 N2 (pro každé dveře)
  • řídící displej DS 560 (2x, na každé stanoviště)
  • spínač se čtyřhranem VS 10 560 (pro každé dveře)

 

Řídící jednotky nástupních dveří DJ 245 N2 jsou napájeny ze sítě 48 V DC vozu a jsou všechny připojeny na sériovou sběrnici 560, po které odesílají informace o stavu nástupních dveří, které řídí, a také přijímají pokyny strojvedoucího k zavření či otevření těchto dveří. Hlavní funkce těchto jednotek jsou:

  • řídí zavírání nástupních dveří na základě pokynů strojvedoucího
  • reagují na překážku ve dveřích tak, aby cestující nebyl žádným způsobem ohrožen
  • dávají akustický signál před a při zavírání nástupních dveří
  • snímají polohu dveří
  • umožňují vyloučení otevřených dveří z centrálního ovládání pomocí spínače se čtyřhranem VS10 560
  • informují strojvedoucího o stavu každých dveří po sběrnici(OTEVŘENO - ZAVŘENO – PORUCHA - VYLOUČENO)

 

Strojvedoucí je o stavu dveří informován prostřednictvím displeje stavu nástupních dveří DS 560 umístěném na přístrojové desce. Každým nástupním dveřím je na displeji přiřazena jedna tříbarevná LED dioda (ZELENÁ/ČERVENÁ/ORANŽOVÁ). Při korektně zavřených dveřích tato dioda nesvítí. Pokud cestující vezme za kliku nástupních dveří, sepne koncový spínač dveří a dveře se otevřou. S otevřenými dveřmi sepne druhý koncový spínač a dojde k odeslání informace z řídící jednotky dveří po sběrnici 560 na displej stavu nástupních dveří na stanoviště. Na displeji pak dojde k rozsvícení příslušné LED diody zeleným světlem.

Pokud v tomto stavu cestující stiskne tlačítko zavření dveří na řídící jednotce, rozezní se akustická signalizace a po krátkém časovém úseku dojde k zavření dveří, oba koncové spínače rozepnou a akustická signalizace zmlkne. Řídící jednotka odešle po sběrnici informaci o zavření dveří a na displeji stanoviště zhasne příslušná LED dioda. Zelená LED dioda na řídící jednotce dál signalizuje odblokování dveří a dveře novým obsloužením kliky lze opět otevřít. Toto chování je identické, i když dveře zavírá strojvedoucí ze stanoviště v celém vlaku.

Nastane-li porucha dveří, příslušná LED dioda na displeji se rozsvítí červeně a rozezní se varovný tón (ten může strojvedoucí tlačítkem potlačit). Při vyloučení dveří průvodčím pomocí čtyřhranu VS 10 560  je tento stav signalizován oranžovým svitem LED diody.

Displeje jsou ve vlaku na obou stanovištích. Jen jeden z nich může být ve stejný okamžik aktivní - ten, kteý je umístěn na stanovišti, odkud strojvedoucí řídí vlak.

Na obrázcích je vidět umístění displeje na stanovišti a také namontované řídící jednotky dveří u dvojitých dveří vlaku 560/460.


 


Prvky pro řízení dveří 560/460

DJ 245 N2

DJ 245 N2

Řídící jednotka nástupních dveří pro vlaky ř.560/460 je napájená ze sítě 48 V DC vozu a je připojena na sériovou sběrnici 560, po které odesílá informace o stavu nástupních dveří jež...

Více

—————

DS 560

DS 560

Displej stavu nástupních dveří signalizuje strojvedoucímu stav každých jednotlivých nástupních dveří. Každým nástupním dveřím je na displeji přiřazena jedna LED dioda s tříbarevným...

Více

—————

VS 10 560

VS 10 560

Průvodčí může libovolné otevřené nástupní dveře vlaku ř.560/460 vyloučit z dálkového zavření strojvedoucím a to obsloužením spínače VS 10 560. Ten se ovládá pomocí klíče se čtyřhranným...

Více

—————


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908