Úsporné mazání

Prodloužení mazacího intervalu až o několik tisíc kilometrů, při současném snížení nákladů na maziva a pracnost je možné při současném použití MONITOROVÁNÍ TEPLOTY TLAPOVÝCH LOŽISEK a POLOSYNTETICKÉHO MAZIVA. Monitorování se provádí pomocí monitoru MT 8 (MT 12) a teplotních spínačů TIS 70 umístěných na skříních ložisek. Hlavním úkolem monitorování je ochrana náprav před vydřením. Překročení teploty ložiska nad 70°C je signalizováno strojvedoucímu a zaregistrováno tachografem. Strojvedoucí je informován opticky i akusticky o zvyšující se teplotě konkrétního tlapového ložiska a může včas zabránit poškození nápravy. Tato návěst může zasahovat do návěstního systému konkrétního hnacího vozidla.
Polosyntetické mazivo BIOOMA 100 TL je speciální olej s řadou zušlechťujících přísad, vysokou mazací schopností a přilnavostí a oxidační stabilitou. Jeho vyšší cena je eliminována podstatně nižší spotřebou, což vede v konečném výsledku k celkově nižším nákladům na maziva. Doplňování maziva se provádí podle údajů olejoznaků tlapových ložisek, nikoliv doléváním určitého množství maziva bez kontroly skutečné potřeby.


Úsporné mazání - katalog

MT 8 (MT 12)

MT 8 (MT 12)

Monitorování teploty tlap umožňuje prodloužení mazacího intervalu a při současném použití polosyntetického maziva lze interval mazání prodloužit až o několik tisíc kilometrů, při současném snížení...

Více

—————

BIOOMA 100 TL

BIOOMA 100 TL

BIOOMA 100 TL  je specální polosyntetický olej s řadou zušlechťujících přísad, připravený speciální technologií. Olej má vysokou mazací schopnost, přilnavost a oxidační stabilitu všude tam, kde...

Více

—————


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908