Evropská komise vydala dne 24.4.2009 Nařízení Komise (ES) č.325/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik. Na základě tohoto nařízení jsou při významných technických změnách vozidel, která mohou být provozována po vlastní ose na železničních tratích, a u všech významných změn týkající se strukturálních subsystémů, vyžadována posouzení rizik a bezpečnosti provozu. Nařízení vstoupilo v účinnost 1.7.2012.

Od Drážního úřadu jsme získali v roce 2013 statut externího posuzovatele bezpečnosti na strukturální subsystémy kolejová vozidla, palubní řízení a zabezpečení. Kontaktujte nás, pokud realizujete-li technickou změnu kolejového vozidla, která vyžaduje schválení od Drážního úřadu a posouzení bezpečnosti a rizik. Obojí zajistíme.

 

 

 

 


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908