AKU - S

AKU - S

Soubor přístrojů pro měření a kontrolu akumulátorových baterií a alternátorů kolejových vozidel s bezdrátovým přenosem dat.

Měření baterií MSB 20

Zařízení, které měří napětí na každém článku baterie (až 20 článků) během jejího nabíjení nebo vybíjení. Měřící vstupy jsou galvanicky odděleny od ostatních obvodů. Okamžité hodnoty jsou zobrazovány na displeji přístroje. Měřené hodnoty jsou pomocí WiFi nebo RS232 přenášeny na vzdálené vyhodnocovací pracoviště, kde jsou zaznamenávány. Ve spolupráci se zařízením MSZ 35 může řídit zátěž baterie. Napájení z měřené baterie nebo zdroje 18 – 60 V DC.

Řízená zátěž MSZ 35

Zařízení pro zatížení baterie (s jmenovitým napětím 12 – 35 V) stálým proudem (až 80 A) nezávisle na jejím napětí. Pro formování nebo zjišťování kapacity jednotlivých článků i celé baterie. Je vybavena nuceným chlazením a ochranou proti přehřátí. Řídí se pomocí galvanicky oddělené linky RS232 z MSB 20 a vyhodnocovacího pracoviště. Může pracovat i samostatně.

Měření alternátoru MSA 35

Zařízení pro měření alternátoru taženého kolejového vozidla. Měří napětí a proud před a za usměrňovačem, napětí a proud buzení, odpor cívky buzení a otáčky alternátoru. Reguluje otáčky alternátoru. Měřící vstupy jsou galvanicky odděleny od ostatních obvodů. Řídí se pomocí WiFi nebo RS232 z vyhodnocovacího pracoviště. Napájení  18 – 60 V DC.

Vyhodnocovací pracoviště MSVP

Pracoviště pro řízení zařízení MSB 20, MSZ 35 a MSA 35 pomocí WiFi nebo RS232. Je vybaveno potřebnou výpočetní technikou a programy pro nastavení podmínek měření, jeho spuštění a řízení, zobrazování a ukládání naměřených hodnot ve formátu vhodném pro další zpracování v programu EXCEL. K záznamu měření se ukládají doplňkové údaje o typu baterie, vozidla, obsluze a pod.
 


 

 


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908