BIOOMA 100 TL

BIOOMA 100 TL

BIOOMA 100 TL  je specální polosyntetický olej s řadou zušlechťujících přísad, připravený speciální technologií. Olej má vysokou mazací schopnost, přilnavost a oxidační stabilitu všude tam, kde nutno zajistit dobrou mazací schopnost a ochranu životního prostředí. Olej se vyznačuje zvýšenou biologickou odbouratelností.

BIOOMA 100 TL  je určen pro mazání tlapových ložisek pro dlouhodobé provozní nasazení. Tento olej lze dále použít pro mazání pomaloběžných ložisek, ozubených převodů atd.

 

Hnědá olejovitá kapalina charakteristické vůně
Kinematická viskozita při 40°C 90 – 110 mm2/s
Bod vzplanutí > 220 °C
Bod tuhnutí - 20 °C
Obsah vody 0 %
Zkouška na korozi Cu 1 (100 °C/ 3 h)
Zkouška na korozi Ocel 1 (100 °C/ 3 h)
Číslo kyselostimax 0,2 mg KOH/g
Hořlavá kapalina IV. třídy, zdravotně nezávadná, postačí dodržování
běžných hygienických zásad.


 

 


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908