DJ 245

DJ 245

Jednotka ovládání dveří, která je podřízená řídící jednotce vozu M245.4. Její velkou výhodou je univerzálnost použití, lze ji snadno přeprogramovat tak, aby její funkce lépe odpovídaly aktuálnímu opotřebení mechanismu dveří, jejich výzbroje, použitých snímačů a také specifických požadavků zákazníka.

Hlavní funkce (standardní provedení):

  • řídí zavírání dveří na základě pokynů jednotky M245.4
  • reaguje na překážku ve dveřích 
  • dává akustický signál při zavírání dveří
  • snímá polohu dveří
  • reaguje na pokyn k nouzovému odblokování
  • přenáší pokyn k zavření dveří vlaku přes M 245.4 do kabelu UIC


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908