DJ 245 N2

DJ 245 N2

Řídící jednotka nástupních dveří pro vlaky ř.560/460 je napájená ze sítě 48 V DC vozu a je připojena na sériovou sběrnici 560, po které odesílá informace o stavu nástupních dveří jež řídí. Pomocí dvou signalizačních diod indikuje stavy dveří. Tlačítko slouží k zavření dveří cestujícím přímo z nástupního prostoru. Jednotka před zavřením dveří vždy vydává varovný tón.

 

Signalizační tabulka stavů dveří

Svit LED diod Stav dveří
nesvítí žádná dveře bez ovládání
svítí zelená LED dveře lze otevřít
svítí červená LED dveře nelze otevřít
obě diody střídavě blikají  dveře v poruše
jedna z diod bliká vyloučené průvodčím

   

 

 

 


  


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908