DS 560

DS 560


Displej stavu nástupních dveří signalizuje strojvedoucímu stav každých jednotlivých nástupních dveří. Každým nástupním dveřím je na displeji přiřazena jedna LED dioda s tříbarevným svitem.

 

Signalizační tabulka

Barva svitu LED diody Stav ovládání dveří
bez svitu zavřené
zelený otevřené
červený porucha
oranžový vyloučené průvodčím

 

Signalizace otevřených dveří znemožňuje jízdu vlaku. Displej je upraven pro sledování nástupních dveří maximálně dvou motorových a maximálně čtyř vložených vozů s vyznačením pravé a levé strany (vždy ve směru jízdy) a pořadovým číslem nástupních dveří. Displej umožňuje strojvedoucímu sledovat, které dveře byly průvodčím vyloučeny – jejich LED dioda svítí oranžovým svitem. Jakmile průvodčí nastoupí a zruší vyloučení dveří, dveře se zavřou, jejich LED dioda zhasne a blokování jízdy se zruší. Souprava může odjet.

 


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908