HDM 2 - hlasový a datový modul

HDM 2 - hlasový a datový modul

Hlasový a datový modul dále může předávat celou řadu nejrůznějších informací, které je vhodné doručit na určené místo ihned při jejich vzniku. Jako příklad použití hlasového a datového modulu HDM 2 uvádíme střežení hasicího přístroje v osobním voze. Modul HDM 2 slouží v tomto případě k získání a k přenosu informace o sejmutí hasicího přístroje v konkrétním železničním voze. Tato informace je vyslána jako akustické hlášení ve vlakovém rozhlase určené pro vlakovou četu. Text hlášení informuje o čísle vozu ("POZOR! HLÁŠENÍ PRO VLAKOVOU ČETU: VE VOZE ČÍSLO ........... BYL ODEBRÁN HASICÍ PŘÍSTROJ. OPAKUJI....."). Současně s tímto hlášením je na předem určené číslo mobilního telefonu zaslána zpráva SMS se stejnou informací ("POZOR! VE VOZE ČÍSLO ..........BYL ODEBRÁN HASICÍ PŘÍSTROJ") . Telefon zaznamená datum a čas hlášené události. S jeho pomocí pak lze lokalizovat polohu vozu. Hlasový a datový modul využívá sítě mobilních operátorů.

Informace o odebrání hasicího přístroje umožňuje včasný zásah vlakové čety v případě požáru a snižuje tak rozsah možných škod a zvyšuje bezpečnost železničního provozu. Současný přenos informace mimo vlakovou soupravu umožňuje případný zásah v nejbližší železniční stanici. Při případné krádeži hasícího přístroje je rovněž umožněn zásah vlakové čety a současně podána zpráva mimo vlakovou soupravu. Při odstavení vozu v depu nebo v železniční stanici je zcizení hasicího přístroje ihned zjištěno a místo pobytu vozu lokalizováno. Bezpečnostní složky firemní, nebo soukromé, mohou zasáhnout s daleko větší účinností.


 

 


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908