ND 20 - motoricky ovládaný ventil

ND 20 - motoricky ovládaný ventil

Ventil ND 20 je ovládán DC motorkem. Pro svou funkci nepotřebuje žádný tlak a je schopen pracovat s tlakem od -0,9 do 6 barů. Motor ventilu spotřebovává elektrickou energii pouze po dobu otvírání nebo zavírání, cca 10 ÷ 14 s. V poloze ZAVŘENO, respektive OTEVŘENO, neodebírá žádný proud. Řídí se pomocí jednotky řízení vodního hospodářství OVV 6. Jedna řídící jednotka může najednou obsloužit až 6 ventilů současně. Při použití rozšiřovacího modulu není počet ventilů ovládaných jednou řídící jednotkou nijak omezen.

Ventil je určen pro spolupráci s řídící jednotkou OVV 6. Řídící jednotka OVV 6, která pracuje při napětí 16,8 ÷ 64 V DC (v tomto rozmezí napájí ventil stabilizovaným napětím 24 V DC), jej otevírá při poklesu teploty vody ve vodním hospodářství kolejového vozidla pod nastavenou mez (zpravidla 4°C). Při ztrátě napájení z baterie vozu je jednotka schopna pracovat ještě několik týdnů, neboť je vybavena vlastním záložním zdrojem. 

 

Jmenovité napětí 24 V DC
Příkon 1,5 W po dobu 10 ÷ 14 s
Připojovací rozměr G1
Jmenovitá světlost DN 20
Hmotnost 1,6 kg
Krytí IP54
Doba uzavírání 10 ÷ 14 s
Doba otevírání 10 ÷ 14 s
Funkce v krajních polohách bez odběru energie
Průtok 4,4 m3/h
Diferenční tlak kapaliny -0,9 ÷ 6 bar


 


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908