OVV 4 - řízení vodního hospodářství 1. generace

OVV 4 - řízení vodního hospodářství 1. generace

OVV 4 je řídící jednotka automatického odvodnění vodního hospodářství 1. generace. Kontroluje výšku hladiny ve vodojemu kolejového vozidla, automaticky odvodňuje vodní hospodářství kolejových vozidel při poklesu teploty pod 4°C, nebo při vybití akumulátorové baterie. Výkonným prvkem je elektromotorický ventil OV 4.

Kontrola výšky hladiny je provedena měřením tlaku vodního sloupce, který je převeden na signály ovládavající libovolný elektrický vodoznak. Srovnávací úrovní je obvykle dno nádrže, může však být i jiná. Měření spolehlivě funguje i za jízdy (např. vozy s průvodcem).

Napájecí napětí 16,8 - 64 V DC  (trvale)
Přerušení nap. napětí třída S2
Zatěžovatel 100%
Výstup pro odvodnění 24 V, 55±5 Hz, 10 W,  t > 4°C (obdélníkový průběh)
Výstup pro vodoznak 24 V DC, LED diody (4 - 6 hladin)
Výstup pro signalizaci přepínací kontakt vztažený k povelu aut. odvodnění
Pokles napětí pod dovolenou mez povel pro automatické odvodnění
Odběr v klidu 20 mA
Filtrace krátkodobých změn 10 s
Krytí IP56
Připojovací svorkovnice 1.5 mm
Rozsah pracovních teplot -40°C - 85°C
Odolnost vůči rázům 5 g v každé hlavní ose, sin.v. 25/2,5-10Hz, 250/10-100Hz
Poloha zabudování libvolná
Umístění uvnitř vozidla
Rel. vlhkost max. 90%
Záruční doba 24 měsíců

 


 

 


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908