OVV 6i - řízení vodního hospodářství 3. generace

OVV 6i - řízení vodního hospodářství 3. generace

OVV 6i zlepšuje funkčnost a snižuje náklady. Na rozdíl od předchozí verze OVV 6 využívá impulsních ventilů, které jsou investičně výrazně levnější. Také spotřeba energie je nižší.

Řídící jednotka vodního hospodářství, která kontroluje výšku hladiny ve vodojemu kolejového vozidla, automaticky odvodňuje vodní hospodářství kolejových vozidel při poklesu teploty pod 5°C (nebo i jiné) naměřené teplotním čidlem t-4. Pracuje nezávisle na 24 V síti vozu, neboť je vybavena záložním zdrojem el. energie (WP1.3-12) a mže tak pracovat ještě několik týdnů po vybití nebo odpojení akumulátorové baterie vozu. Výkonným prvkem je elektrický impulzní ventil OV4i s odběrem pouhých 5 W při přestavování z jedné polohy do druhé v čase kratším než 1 vteřina. Impulzy potřebné polarity dává buď samotná řídící jednotka OVV 6i (pro ovládání vypouštěcího ventilu), nebo impulzní tlačítko TT10i (pro ovládání ventilu výtoku do umyvadla nebo mísy WC). 

Při ochraně vodního hospodářství vozidla před zamrznutím pracuje v této sestavě:
OVV 6i + teplotní čidlo t-4 + odvodňovací ventil impulzní OV4i + záložní zdroj 12 V DC

Při kontrole výšky hladiny ve vodojemu pracuje v této sestavě:
OVV 6i + tlakové čidlo TMG + stavoznak PKF + záložní zdroj 12 V DC

Kompletní sestava pro řízení vodního hospodářství:
OVV 6i + teplotní čidlo t-4 + odvodňovací ventil impulzní OV4i + tlakové čidlo TMG + stavoznak PKF + záložní zdroj 12 V DC

Při poklesu teploty vody pod 5°C vyšle řídící jednotka OVV 6i impuls jedné polarity (20+, 21-), který přestaví ventil OV 4i do polohy OTEVŘENO. Po zvýšení teploty vody nad 5°C je vyslán impuls opačné polarity (20-, 21+), který ventil OV 4i přestaví do uzavřené polohy. Ostatní funkce odpovídají původnímu provedení OVV 6.

Specifikaci OVV 6i a OVV 6 najdete zde.

 

Nastavení hladiny

Maximální hladina: 1. Napusťte nádrž na maximum. 2. Stiskněte tlačítko MAX na dobu delší než 0,5 sec a kratší než 2 sec. 3. Zaznamenání maximální hladiny je indikováno krátkým rozsvícením všech kontrolek stavoznaku.
Minimální hladina: 1. Vypusťte nádrž a ponechte v ní tolik vody, kolik má být signalizováno jako minimální hladina. 2. Stiskněte tlačítko MIN na dobu delší než 0,5 sec a kratší než 2 sec. 3. Zaznamenání minimální hladiny je indikováno krátkým rozsvícením všech kontrolek stavoznaku.

 


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908