SQ 300 - proudové čerpadlo pro vakuová WC

SQ 300 - proudové čerpadlo pro vakuová WC

SQ 300 je proudové čerpadlo pro odsávání nádrží vakuových záchodů železničních kolejových vozidel. Obejde se bez nákladně vytvářeného podtlaku a tlakových nádob. Na rozdíl od vakuového čerpání pracuje v jedné fázi, t.j. čerpanou kapalinu dopravuje ihned do kanalizace (klasická vakuová pumpa v první fázi vytvoří podtlak v tlakové nádobě, který odsaje čerpanou kapalinu, v druhé fázi vytvoří v nádrži přetlak, který načerpanou kapalinu vytlačí z tlakové nádoby). Proudové čerpadlo pracuje všude tam, kde je zaveden vodovod a kde je kanalizace nebo vhodná netlaková nádrž na odpadní vodu (neopotřebuje tlakovou nádobu). Čerpadlo SG 300 nepotřebuje žádnou další energii. Hnacím elementem je voda z vodovodní sítě přiváděná vtokovým hrdlem do difuzoru, kde vzniká podtlak, kterým je přes odsávací hrdlo odčerpávána odpadní voda z nádrže železničního kolejového vozidla. Množství odsávané odpadní vody je závislé na tlaku hnací vody a na manometrické dopravní výšce. Pro hnací tlak odpovídající výšce vodního sloupce 50 m, je výkon čerpadla cca 300 l/min. Proudové čerpadlo je rovněž možno pohánět proudem odpadní vody hnané kalovým čerpadlem. Odsávaná voda v takovém případě slouží i jako hnací medium.

Popis čerpadla

Čerpadlo se skládá z odsávacího hrdla, které je opatřeno dvěma zajišťovacími pákami pro upevnění na odsávací potrubí nádrže vakuového záchodu,  tělesa difuzoru, který je namontován na odsávacím hrdle a je opatřen vtokovým hrdlem  pro přívod hnací vody, uzavíracího ventilu a  výtokového hrdla, na které se upevňuje hadice pro odvod odpadních vod do kanalizace.

Obsluha čerpadla

Při použití čerpadla se nejprve sejme zátka z hrdla odsávacího potrubí nádrže vakuového záchodu. Na potrubí nádrže se nasadí čerpadlo odsávacím hrdlem a pomocí zajišťovácích pák se zajistí. Na vtokové hrdlo čerpadla se připojí hadice hnací vody (připojená na vodovod). Uzavírací ventil se nastaví  do polohy "UZAVŘENO". Na výtokovém hrdle je nasazena hadice pro odvod odpadní vody do kanalizace. Nejprve se otveře přívod hnací vody (na vodovodním stojanu). Uzavřený uzavírací ventil způsobí, že hnací voda proudí do nádrže záchodu, zaplní její odsávací potrubí a zvíří její obsah. Po několika vteřinách se uzavírací ventil přestaví do polohy "OTEVŘENO" a čerpadlo začne odsávat obsah nádrže.

 


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908