VS 10 560

VS 10 560

Průvodčí může libovolné otevřené nástupní dveře vlaku ř.560/460 vyloučit z dálkového zavření strojvedoucím a to obsloužením spínače VS 10 560Ten se ovládá pomocí klíče se čtyřhranným otvorem. Jeho obsloužením u otevřených nástupních dveří dojde k jejich zablokování v otevřené poloze, které trvá i po uzavření ostatních dveří soupravy strojvedoucím. Průvodčí tak může sledovat ukončení nástupu cestujících a uzavření ostatních nástupních dveří soupravy z nástupiště. Vyloučené dveře zůstanou otevřené a na displeji na stanovišti je strojvedoucímu signalizováno jejich otevření oranžovým svitem příslušné LED diody a je blokována jízda jednotky. Teprve po nastoupení průvodčího do vozu a vrácení spínače do původní polohy dojde ke zrušení jejich vyloučení z centrálního ovládání a dveře se po akustické signalizaci zavřou. Na displeji strojvedoucímu zhasne příslušná LED dioda a pokud i ostatní LED diody signalizují zavření všech nástupních dveří je blokování jízdy zrušeno a souprava může odjet.

 


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908