VSV 2 - výdejní stojan vody (nyní nedostupné)

VSV 2 - výdejní stojan vody (nyní nedostupné)

VSV 2 je poloautomatický vodní výdejní stojan vody pro plnění železničních kolejových vozidel pitnou vodou a pro výdej teplé vody potřebné pro úklid. Výdej studené vody se ovládá pomocí levého tlačítka. Po jeho stisknutí se otevře studená voda a její výdej trvá po dobu, která je ve stojanu nastavena. Po jejím uplynutí je výdej automaticky ukončen. Dobu výdeje lze nastavit podle místních podmínek. Pokud je třeba výdej ukončit dříve, stiskne se prostřední tlačítko, které výdej vody ukončí ihned.  Výdej teplé vody pro úklid se ovládá pravým tlačítkem a voda je vydávána pouze po dobu stisknutí tlačítka. Po skončení každého výdeje je potrubí stojanu automaticky, v závislosti na okolní teplotě,  odvodněno. To zabraňuje zamrznutí stojanu a umožňuje jeho celoroční provoz.

Elektrické zařízení vodního stojanu je napájeno bezpečným napětím 12 V. Max..příkon 120 W.


 

 


Kontakt

TIS Praha s.r.o.

Solidarity 101
Praha 10
100 00


+420 605 766 908