Řízení vodního hospodářství

Už není důvod na zimní období vypouštět vodní hospodářství kolejových nebo hnacích vozidel! Naše automatická ochrana proti zamrznutí vody ve vodním hospodářství s vizuální kontrolou aktuálního stavu vody ve vodojemech to umí sama. Umožňuje to sestava prvků, jejichž srdcem a motorem je řídící jednotka OVV 6i. Jednotka sleduje výšku hladiny ve vodojemu kolejového vozidla a automaticky zajistí odvodnění vodního hospodářství kolejových vozidel při poklesu teploty pod 5°C. Pracuje nezávisle na síti 24 V vozu, neboť má vlastní záložní zdroj, díky němuž může pracovat ještě několik týdnů po vybití nebo odpojení akumulátorové baterie vozu. Výkonným prvkem sestavy jsou elektromotorické ventily OV 4i, které odebírají minimum energie. Výška hladiny se určuje podle tlaku vodního sloupce, který je převeden na signály ovládající libovolný elektrický vodoznak PKF. Výtok do umyvadla nebo mísy WC řídí tlačítko TT10 s ventilem OV 8.

Řízení vodního hospodářství - katalog

OVV 6i - řízení vodního hospodářství 3. generace

OVV 6i zlepšuje funkčnost a snižuje náklady. Na rozdíl od předchozí verze OVV 6 využívá impulsních ventilů, které jsou investičně výrazně levnější. Také spotřeba energie je nižší. Řídící jednotka...

OV 4i - impulsně ovládaný vodní ventil

Ventil OV 4i  je ovládán magnetem, jehož polohu mění proudový impulz určené polarity přivedený do cívky. Jedna polarita impulzu ventil otevře, opačná polarita  impulzu ventil zavře....

OV 4 - elektromotorický vodní ventil

OV 4 je elektromotorický vodní ventil. Je ovládán motorkem na vířivé proudy. Pro svou funkci nepotřebuje žádný tlak. Motor ventilu udržuje ventil v uzavřené poloze. Při ztrátě napětí se ventil otevře...

OV 8 - elektromagnetický ventil

Ventil OV 8 je elektromagnetem. Řídí se pomocí jednotky časovacího tlačítka TT 10, kterým se nastaví interval otevření ventilu. Pro dobrou funkci ventilu se doporučuje předřazení vodního filtru FV...

ND 20 - motoricky ovládaný ventil

Ventil ND 20 je ovládán DC motorkem. Pro svou funkci nepotřebuje žádný tlak a je schopen pracovat s tlakem od -0,9 do 6 barů. Motor ventilu spotřebovává elektrickou energii pouze po dobu otvírání...

TT10i - impulsní časovací tlačítko pro ventily OV 4i

  Časovací tlačítko TT 10i vyšle po stisku impuls jedné polarity (A+, B-), který přestaví ventil OV 4i do polohy OTEVŘENO. Po uplynutí nastavené doby je vyslán impuls opačné polarity...

TT 10 - časovací tlačítko

Časovací tlačítko pro kolejová vozidla. Časový interval může být buď stavitelný u odběratele, nebo pevně nastavený z výroby. Při nastavování u odběratele se postupuje tak, že ke stisknutému...

TT 0 - spínací tlačítko

Spínací tlačítko pro kolejová vozidla v antivandalském provedení (např. splachování vakuového WC).       Napájecí napětí (+U, G) 16,8 - 30 Vss...

TMG - tlakové čidlo

Tlakové čidlo pro měření tlaku sloupce vody ve vodojemu.   Připojovací rozměr G 1/2 Hmotnost 0,1...

Teplotní čidlo t - 4

Čidlo pro měření teploty ve vodojemu nebo potrubí.   Připojovací rozměr G 1/2 Hmotnost 0,064...

WP1.3-12 - záložní zdroj pro OVV 6

Záložní zdroj pro OVV 6 pro případy, kdy dojde ke ztrátě napětí v síti vozidla, kdy se OVV 6 přepne do úsporného režimu a měří hodnoty pouze 1x za hodinu. Napětí 13,5 – 13,8 V...

PKF - stavoznak

Kruhový stavoznak s tlačítkem pro signalizaci naplnění vodojemů kolejových vozidel. Stisknutím středového terče se rozsvítí příslušné LED diody signalizující naplnění vodojemu. Stavoznak je řízen...

FV 2 - vodní filtr

Vodní filtr pro zabránění vniku nečistot do vodního...

OVV 6 - řízení vodního hospodářství 2. generace

OVV 6 je řídící jednotka vodního hospodářství, která kontroluje výšku hladiny ve vodojemu kolejového vozidla a automaticky zajistí odvodnění vodního hospodářství kolejových vozidel při poklesu...

OVV 4 - řízení vodního hospodářství 1. generace

OVV 4 je řídící jednotka automatického odvodnění vodního hospodářství 1. generace. Kontroluje výšku hladiny ve vodojemu kolejového vozidla, automaticky odvodňuje vodní hospodářství kolejových...